ki

Địa chỉ: Phường Sông Bờ
 10/11/23  Thông báo nhà trường  14
Năm học 2023-2024, cấp học mầm non tập trung xây dựng và thực hiện chủ đề: “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm” gắn với việc nâng cao chất lượng thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề “Xây ...
 10/08/17  Thông báo nhà trường  53
 kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017 -2018 của Phòng Giáo dục-Đào tạo Quận Huyện. Ban Lãnh đạo trường Mầm non Hồng Nhung thông báo kế hoạch tuyển sinh  của nhà trường ở các độ tuổi như sau: