ki

Địa chỉ: Phường Sông Bờ
 • Đinh Thị Nhài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối mầm và chồi
  • Điện thoại:
   0376437609
  • Email:
   nhaidinhthi9@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG KHỐI LÁ VÀ NHÀ TRẺ
  • Điện thoại:
   0976338834
  • Email:
   minhayunpa89@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ hành chính
  • Điện thoại:
   0983715556
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0979857159
  • Email:
   nguyentrangayp76@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0985640370
  • Email:
   nguyenly6186@gmail.com